Disclaimer

U verklaart zich, als gebruiker van deze website, akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Uiteraard hebben we al het nodige gedaan om de informatie op juistheid te controleren, maar ondanks deze constante zorg en aandacht die de Fietsproeverij aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Fietsproeverij kan nooit direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen die op welke wijze dan ook voortvloeien uit het gebruik van deze website, van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Fietsproeverij behoudt zich het recht voor alle informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom
Deze website met alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan Fietsproeverij. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fietsproeverij. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Links
Fietsproeverij.nl kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover Fietsproeverij geen zeggenschap of controle heeft. Fietsproeverij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites. Tevens is zij niet op de hoogte van de wijze waarop deze websites om gaan met wet op de persoonsregistratie

Privacy
Fietsproeverij.nl verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website worden wel verzameld. Als u via het contactformulier reageert, dan kunnen uw gegevens door derden gebruikt worden om hun dienstverlening te verbeteren en u te benaderen.

Heeft u vragen of komt u onjuistheden tegen, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt via het contactformulier.